Úvod >> Všeobecná část

Všeobecná část


pozice 1. - hmotnost

Posuzovatel může vážením zjištěnou hmotnost upravit směrem nahoru až o 5%, na národních výstavách až o 10% a vyrovnat tak ztrátu hmotnosti vznikou při dopravě. Každou úpravu hmotnosti je posuzovatel povinen zaznamenat do pozice "hmotnost". Hmotnost zjištěná vážením uvedená v záhlaví oceňovacího lístku se nemění.
Připustné vady jsou dány odchylkami od hmotnosti dotované 10 body podle stupnice hmotnosti.
Nepřípustné vady jsou dány překročením maximální hmotnosti, nebo nedosažením minimální hmotnosti stanovené příslušným standardem.

 

pozice 2. - tvar

a) průběh hřbetní linie

začíná u prvního krčního obratle a končí u kořene pírka. Má být ladná, na zadní partii těla pěkně zaoblená. V zátylku nesmějí být zřetelné lopatky.

b) poloha končetin

hrudní končetiny jsou rovné, nášlap tzv. kočičí. Délka a síla hrudních končetin jsou součástí pozice "typ".
Pánevní končetiny musí být rovné, chodidla přilehlá těsně k tělu, s polohou rovnoběžnou k tělu, kyčle těsně přiléhají k trupu. Při správné poloze končetin by se břišní linie neměla u většiny plemen dotýkat podlahy.

c) poloha pírka

pírko musí být rovné, vztyčené, přilehlé k tělu ve směru páteře.

d) kůže

pružně a pevně přiléhá na všech částech těla. Nemá nikde tvořit řysy, záhyby a převisy

e) vnější pohlavní orgány

výrazné a nedeformované. U samců mají varlata co nejvíce přiléhat k tělu

 

tvar

Přípustné vady v pozici tvar

Nepřípustné vady v pozici tvar

a) průběh hřbetní linie

mírně vystouplé lopatky

silně vystouplé lopatky (výluka)

 

mírně prohnutý hřbet

silně prohnutý hřbet (výluka)

 

náběh na kapří hřbet

vysloveně kapří hřbet (výluka)

 

náběh na sraženou záď

vysloveně sražená záď (výluka)

 

mírné, nebo výraznější hrboly převyšující kost křížovou

 

b) poloha končetin

mírný přošlap hrudních končetin

silný prošlap hrudních končetin (výluka)

 

náběh na kravský postoj pánevních končetin (chodidla nejsou rovnoběžná s trupem, mírně odstouplé kyčle)

vysloveně kravský postoj pánevních končetin (výluka)

 

poněkud křivé hrudní končetiny

silně křivé hrudní končetiny (výluka)

 

 

silně odstouplé kyčle (výluka)

 

 

sudovitý postoj hrudních končetin (výluka)

 

 

vbočený postoj hrudních končetin (výluka)

 

 

zlomený nebo křivý prst na kterékoliv končetině (neklasifikován)

 

 

chybějící dráp s výjimkou pátého vnitřního drápu na hrudní končetině (neklasifikován)

 

 

zlomená končetina (neklasifikován)

poloha pírka

vleklé pírko

trvale jednostranně nesené šikmé pírko (výluka)

 

hravé pírko

velmi krátké pírko (neklasifikován)

 

poněkud kratší pírko

zhmožděné pírko s výjimkami v přípustných vadách

 

zčásti nehybné (drátěné), ale rovné pírko

zlomené pírko (neklasifikován)

 

zčásti měkké (neovladatelné), ale rovné pírko

křívé pírko (výluka)

 

ojediněle zbytnělé obratle (bulky) na jinak rovném pírku

chybějící pírko (výluka)

d) kůže

volnější kůže kdekoliv na těle

silně volná kůže kdekoliv na těle (výluka)

 

u králic velkých a středních plemen nepatrně šikmý lalok

vysloveně šikmý lalok (výluka)

 

u králic velkých a středních plemen lalůček, menší i výraznější lalok

dvojitý lalok (výluka)

 

u králic malých plemen lalůček

u králic plemene Za a všech zakrslých lalůček (výluka)

 

větší oříšek u samců velkých a středních plemen

u samců všech plemen lalůček (výluka)

 

u samců velkých a středních plemen nepatrný náběh na lalůček

kalhoty (výlukak)

e) vnější pohlavní orgány

mírně vleklá varlata - mírně ochablý šourek

chybějící varle nebo varlata (výluka)

 

mírný rozštěp pyje sahající nejvýše do poloviny délky pyje

vysloveně vleklá varlata - vysloveně ochablý šourek (výluka)

 

 

dvojpohlavnost (výluka)

 

 

roštěp pyje sahající přes polovinu délky pyje (výluka)

 

 

naprostá nevýraznost vnějších pohlavních orgánů (výluka)

 

 

veškeré další deformace (výluka)

 

pozice 3. - typ

v této pozici se popisují tělesné proporce králíka, poměr délky a šířky těla k jeho délce, síla a délka končetin, výraznost krku, temperament ve formě tzv. výstavního postoje na vzpřímených hrudních končetiných, dále hlava a uši.
Typ:

  • protáhlý (Za)
  • mírně protáhlý
  • mírně zavalitý
  • vysloveně zavalitý (Nb)

Mohutnost, délka a šířka hlavy je daná zejména silou kostry, kůže a podkoží. Na jemnost, velikost a hranatost hlavy mají vliv pohlavní hormony, proto je požadován zřetelný pohlavní výraz pro samce i samice.

 

přípustné vady

nepřípustné vady

 

užší a delší hlava

vysloveně dlouhá a úzká hlava (výluka)

 

hlava bez zřetelného pohlavního výrazu

štičí hlava (výluka)

 

Slabší osrstění uší

zcela chybějící pohlavní výraz u dospělých samců (výluka)

 

 

vysloveně jiný než požadovaný typ těla (výluka)

u plemen se vztyčenýma ušima:

mírně rozkleslé uši

klopené ucho (výluka)

 

náběh na klopení jednoho ucha

vysloveně rozkleslé uši (výluka)

 

široce nasazené uši

 

 

háčkování uší u velkých a středních uší v teplých obdobích

 

 

měkké konce uší s mírnými záhyby

 

Pozice 4. - srst

Struktura srsti je charakteristická pro každé plemeno. U všech plemen se vyžaduejsrst s co nejhustší podsadou. Délka krycího chlupu i struktura srsti jsou popsány ve standardech.
struktura srsti: podsada, krycí chlupy, pesíky.
Kvalitní srst má hustou jemnou lehce zvlněnou podsadu. Podsadové chlupy: Ø max. 0,01 mm, převažují nejméně 20× ostatní chlupy.
Hustotu podsady (celé srsti) určíme, když rozfoukneme na několika místech srst a posoudíme velikost vzniklého "kroužku" na holé srsti. U velmi husté srsti není holá kůže téměř vidět.

Krycí chlup a pesíky jsou "položeny" tak, aby zajišťovaly ochranu podsady před nepříznivými vlivy prostředí. Určuje barvu zvířat, proto má být hustý a rovnoměrně rozložený po celém těle. Ø 0,04 - 0,05 mm.

Přípustné vady: mírné až výraznější línání, menší holá místa na těle drálíka, která lze zakrýt okolní srstí.
Nepřípustné vady: tak silné línání, že nelze posoudit kvalitu srsti na žádné části těla - "neklasifikován" pro silné línání. Holá místa na těle králíka, která nelze zakrýt okolní srstí - neklasifikován

Pozice 7. - Péče a zdraví

- předepisuje, jak má být zvíře připraveno na výstavu. Proti minulému vzorníku zde chybí, že zvíře s poznámkou v péči a zdraví nemá nárok na čestnou cenu. Maximální srážka v této pozici je 3 body. Za každou zjištěnou závadu se sráží 0,5 bodu.

Příprava na výstavu zahrnuje:

Uši

řádně vyčištěné, prosté ušního mazu

 

spodky končetin
(nášlapové plošky)

čisté

 

Pohlavní koutky

vyčištěné

 

Srst

vykartáčovaná

znečištění od moči, prachu, nebo z výběhu se trestá v 5. a 6. pozici

Drápy

zkrácené, aby nepřesahovaly srst a nedocházelo ke zranění

prosté nánosu trusu

Tetování

čitelné - beze stop barvy

drobné závady - převrácená čísla, záměna uší...


nepřípustné vady v pozici 7.

Celková nedostatečná péče

zvíře není posuzováno

neklasifikován - zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno

tetování

zcela nečitelné

neklasifikován - nečitelné tetování
zvíře jinak v pořádku + po opravě tetování chovu schopen

 

nelze určit jedince nebo jeho stáří

neklasifikován

 

tetování neodpovídá stáří králíka

neklasifikován

  

Nepřípustné úpravy

Zdraví

odstranění skupiny bílých chloupků

Rubrika Celkem: "Neklasifikováno-nepřípustné úpravy". Mělo by následovat oznámení ZO vystavovatele - oznámit ZO vystavovatele k řízení

mírně slzící oko

poznamenat na oc. lístek, zvíře klasifikovat

ostříhání srsti na laloku

silně slzící oko

"neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen

obarvení jednoho nebo více drápů

cizopasníci

"neklasifikován", po vyléčení chovu schopen.
Zvíře ihned odstranit z výstavy

barvení či odbarvení srsti

infekční rýma, podezření na rýmu

"neklasifikován", zvíře ihned odstranit z výstavy

vystřihování srsti kreslených plemen

nadmutí (Tympanitida)

"neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen

tetování prokazatelně neodpovídá stáří

padoucnice (epilepsie) u leucínů

"výluka"

vady tetování

deformace těla způsobená vnějšími vlivy

pozice: tvar a typ

stejné tetování dvou a více zvířat shodného plemene a barevného rázu

ocenění se anuluje. "Neklasifikován-chybné tetování"

Ušní svrab

"neklasifikován", po vyléčení chovu schopen.
Zvíře ihned odstranit z výstavy

tetování soukromými značkami

vyloučení z posuzování

neurologické poruchy (třesavka, ochrnutí...)

"výluka"

tetování prokazatelně neodpovídá stáří

Rubrika Celkem: "Neklasifikováno-nepřípustné úpravy

rybí oko

"výluka"

Nečitelné tetování

neklasifikován - nečitelné tetování

chorobně vypouklé oko

"výluka"

nelze určit jedince nebo jeho stáří

neklasifikován

oční zákal

"výluka"

 

vpadlé oko

"výluka"

výrůstky na očích

"výluka"

zduřelé pohlaví (ev. syfilis)

"neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen

otevřené rány

"neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen

deformace kostry

"výluka"

přerůstání zubů

"výluka"

hnisavé nádory, které nejsou příznakem myxomatózy

"neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen

zjevné příznaky myxomatózy

"výluka", zvíře ihned odstranit z výstavy

katar horních cest dýchacích

"neklasifikován", po event. vyléčení chovu schopen

otlaky (nášlapky), tj. menší holá místa na chodidlech hrudních a pánevních končetin

pokud nejsou otevřené, poznamenat a klasifikovat bez nároku na udělení ceny

otlaky otevřené

"výluka"

slepota

"výluka"

ostatní nemoci

"neklasifikován" s uvedením příznaků

Infekční nemoc

Nemoc se vypíše. Izolace, po nakrmení odeslat chovateli

Infekční nemoc zjištěná při přejímce

Izolace z dosahu ostatních zvířat, po nakrmení odeslat chovateli

zvířata v majetku posuzovatele - pokud je přítomen posoudí jiný posuzovatel. Posuzuje-li jen jeden posuzovatel, zní hodnocení: "Majetek delegovaného posuzovatele - neposuzováno"