Úvod >> Standard plemene

Standard plemene


 • Standard poskytnutý Ústřední odbornou komisí chovatelů králíků _Stáhnout ve formátu PDF

 • Genotyp:

  AA BB CC dd gg hh

   

  Měsíční přírůstky hmotnosti:

  měsíc:   1       2       3       4       5       6       7       8

       kg:  0,7    1,5     2,5    3,5    4,0   4,6    5,0    5,5

    

  Bodovací stupnice: 

  1.

  Hmotnost

  10 bodů

  2.

  Tvar

  20 bodů

  3.

  Typ

  20 bodů

  4.

  Srst

  15 bodů

  5.

  Barva krycí srsti, očí a drápů

  20 bodů

  6.

  Barva podsady

  10 bodů

  7.

  Péče, zdraví, kondice

  5 bodů

   

   

  100 bodů

   

   

  Pozice 1. - Hmotnost

  5,00-5,24 kg          5,25-5,49kg          5,50 - 8 kg

      8 bodů                  9 bodů                     10 bodů

  Pozice 2. - Tvar
  Viz všeobecná část.

  Pozice 3. - Typ
  Tělo je zavalité, masivní, válcovité. Postoj je polovysoký, na silných, vzpřímených, zeširoka postavených hrudních končetinách. Hlava je silná, robustní, široká. Hlava králic má jemnější stavbu. Krk je silný, krátký avšak mírně znatelný. Uši jsou pevné struktury, se silným základem, u sebe nesené, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené, na koncích zaoblené, s délkou 14,0 až 15,0 cm.

  Pozice 4. - Srst
  Srst je hustá v podsadě, se stejnoměrnými výraznými pesíky. Délka krycí srsti je přibližně 3,5 cm.

  Pozice 5. - Barva krycí srstí, očí a drápů
  Barva krycí srsti je světle modrošedá (ocelová) s mírným leskem, což je typickým znakem plemene. Rozprostírá se po celém těle včetně hlavy, uší a končetin. Břicho je přirozeně poněkud matnější. Oči jsou šedomodré. Barva drápů je rohovitá

  Pozice 6. - Barva podsady
  Podsada je modrošedá, u kůže nepatrně světlejší.

  Pozice 7. - Péče, zdraví, kondice
  Viz Všeobecná část.

   

  Přípustné vady

  Pozice 1. - Viz stupnice hmotnosti.

  Pozice 2. - Viz Všeobecná část.

  Pozice 3. - Viz Všeobecná část a dále méně zavalité tělo, užší tělo, kratší tělo, mírné odchylky od předepsaného typu těla a hlavy, slabší (tenčí) končetiny, slabší struktura uší, menší odchylky od ppožadované délky uší.

  Pozice 4. - Viz Všeobecná část a dále řidší srst, méně pružná srst, měkké a méně výrazné pesíky, hrubší srst, menší odchylky od stanovené délky srsti.

  Pozice 5. - Mírné odchylky od stanovené barvy krycí srsti, nestejnoměrná barva krycí srsti, tmavší barva krycí srsti, mírná skvrnitost, mírný melír, slabý jinovatkový nádech, slabý nahnědlý nádech na a pod krycí srstí, světlejšívousy, mírná rez, menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí (zejména nahnědlé oči) a drápů.

  Pozice 6. - Náznak světlé mezibarvy, ojedinělé bílé chlupy v podsadě, mírně nahnědlý nádech barvy v podsadě, širší světlý proužek u kůže.

  Pozice 7. - Viz Všeobecná část.

   

   

  Nepřípustné vady

  Pozice 1. - Hmotnost nižší než 5,00 kg nebo vyšší než 8,00 kg (výluka)

  Pozice 2. - Viz Všeobecná část.

  Pozice 3. - Viz Všeobecná část a dále: typ výrazně připomínající plemeno vídeňský modrý, výrazně dlouhé a úzké tělo, uši kratší než 13,0 cm anebo delší než 17,0 cm, výrazně úzká a špičatá hlava (vždy výluka).

  Pozice 4. - Viz Všeobecná část a dále: srst téměř bez podsady nebo téměř bez pesíků, výrazné odchylky od stanovené délky srsti (vždy výluka).

  Pozice 5. - Silné promíšení bílými chlupy, bílá skupina chlupů, velmi tmavá barva krycí srsti, silně nahnědlá barva krycí srsti, silná skvrnitost a naprosto nerovnoměrně rozložená barva krycí srsti, silmý melír, bílý dráp, jiná barva očí (vždy výluka). Silná rez (neklasifikován).

  Pozice 6. - Téměř bílá podsada, jinak zbarvená podsada. podsada silně promíšená bílými chlupy, bílý proužek u kůže, výrazně vyvinutá světlá mezibarva (vždy výluka).

  Pozice 7. - Viz Všeobecná část.